Propozice k seriálu závodů

STŘEDEČNÍ MTB POHÁR ENDORFIN FACTORY

Pořadatel: VAVRYS CZ s.r.o. - prodejna endorfin factory

Ředitel závodu: Vladislav Karásek, 606 841 882

Datum a místo konání:

Start závodu: 17:00 - první kategorie předžáci a další budou následovat ihned po dojetí posledního závodníka do cíle !!!

Propozice

První závod

6.května 2020

Druhý závod

20.května 2020

Třetí závod

3.června 2020

Kategorie:

vždy rozhoduje počet let, kolika dosáhnete v konkrétním kalendářním roce !


 • předžáci (žákyně)  5 - 6 let (2015 - 2014)
 • mladší žáci 1 (ml. žákyně 1)  7 - 8 let (2013 - 2012)
 • mladší žáci 2 (ml. žákyně 2)  9 - 10 let (2011 - 2010)
 • starší žáci 1 (st. žákyně 1)  11 - 12 let (2009 - 2008)
 • starší žáci 2 (st. žákyně 2)  13 - 14 let (2007 - 2006)
 • junioři (juniorky)  15 - 18 let (2005 - 2002)
 • muži (ženy) OPEN  19 let a starší (2001 a starší)

Starty jednotlivých kategorií:

(časy jsou pouze orientační a mohou se měnit na základě podmínek)


1.start - Předžáci a předžákyně - 17:00

2.start - Mladší žáci a žákyně 1 - 17:05

3.start - Mladší žáci a žákyně 2 - 17:15

4.start - Starší žáci a žákyně 1 - 17:35

5.start - Starší žáci a žákyně 2 - 17:45

6.start - Muži a ženy OPEN - 17:55

7. start - Junioři a juniorky - 17:57

Vyhlášení vítězů - 18:40


Přihlášky a prezentace:

 • v kanceláři závodu, která je umístěna v prostoru startu a cíle od 15:30 do 16:45 !
 • možnost přihlášky na závod je také předem a nebudete muset čekat v dlouhých frontách na prezentaci, pouze si přijdete vyzvednout číslo stredecnimtbpohar.cz/prihlaska-k-zavodu/
 • startovní číslo, které dostanete při prezentaci je platné na všechny ostatní závody v roce 2020
 • na každý závod je potřeba se přihlásit samostatně

Celkové hodnocení:

 • do celkového hodnocení závodu se přidělují body od 30 za vítězství do 1 bodu
 • není povinností startovat za některou ze škol nebo za některý tým
 • do celkového hodnocení "O pohár nejlepší školy" se sčítají body všech žáků, kteří se při prezentaci přihlásí pod odpovídajícím názvem školy
 • do celkového hodnocení "O pohár nejlepší školy" se počítají také body ze závodu juniorů a open. Bodování od 30 do 1 bodu

Startovné (platba u prezence závodu):

50 Kč - při registraci předem, přes online přihlášku, uzávěrka přihlášek je den před závodem do 16:00

100 Kč - při registraci na místě, nejpozději v 16:45 v kanceláři závodu


Vyhlášení:

V jednotlivých závodech vyhlašujeme prvních 5 v každé kategorii.

V celkovém hodnocení při finálovém závodě vyhlásíme první 3 v každé kategorii.

Nejlepší škola v celkovém hodnocení získává vítězný pohár!

Losování dětského kola Orbea bude probíhat při finálovém závodě a do slosování budou zařazeni všichni účastníci z jednotlivých závodů. Losovat se bude startovní číslo a pro získání ceny je nutná osobní účast při losování a předložení platného startovního čísla.

Cyklistická přilba je povinná!!! K závodu budou přihlášeny děti v doprovodu rodičů, trenéra nebo učitele.

Pár slov závěrem

Za startující děti nese odpovědnost jejich zákonný zástupce, v tomto případě vyžadujeme u prezentace písemný souhlas zákonného zástupce.

Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod.

Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.

Závodník musí být vybaven bezpečnostní cyklistickou přilbou, kterou musí mít nasazenu na hlavě při tréninku, před závodem a po celou dobu závodu.